Y tế

Kien Giang co ban da khong che dich COVID-19 tren pham vi toan tinh hinh anh 1

Kiên Giang Cơ Bản Đã Khống Chế Dịch COVID-19 Trên Phạm Vi Toàn Tỉnh

Thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg, tỉnh Kiên Giang vẫn giữ các chốt kiểm soát liên tỉnh, liên huyện, thành phố; người dân chỉ được đi lại trong phạm vi huyện, thành phố để bảo vệ thành quả phòng chống dịch.