Môi trường

Kien Giang: Kien nghi tang cuong kiem soat Khu bao ton bien Phu Quoc hinh anh 1

Kiên Giang: Kiến Nghị Tăng Cường Kiểm Soát Khu Bảo Tồn Biển Phú Quốc

Hoạt động san lấp, lấn biển để xây dựng khu nghỉ dưỡng, nhà hàng… đã trực tiếp làm suy thoái, phá hủy các hệ sinh thái biển tại nhiều khu vực ven biển, ven đảo ở thành phố Phú Quốc (Kiên Giang).