Đặc Khu Phú Quốc

Phú Quốc đang chuyển mình trở thành đặc khu kinh tế và du lịch nghỉ dưỡng xứng tầm quốc tế

Thời Điểm Nhà Đầu Tư Đổ Xô Đón Đầu Đặc Khu Phú Quốc 2020

Trước làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các tập đoàn quốc tế, những hoạt động tăng cường du lịch sôi nổi tại Phú Quốc, nhằm nắm bắt cơ hội trước khi đặc khu kinh tế hình thành, giá bất động sản sẽ tăng mạnh.